Over

Om te beginnen geven wij u een overzicht van de rassen die bij onze club zijn ondergebracht, namelijk:

 • Russen ( in de kleurslagen)
  • Zwart
  • Bruin
  • Blauw
 • Californians ( in de kleurslag)
  • zwart
 • Witte Nieuw Zeelanders
 • Zwarte Nieuw Zeelanders

Witte Nieuw Zeelanders en Zwarte Nieuw Zeelanders,

Californians en Russen in de kleuren Zwart, Blauw en Bruin.

Een paar voordelen die het lidmaatschap van de speciaalclub meebrengen zijn:

*  Het uitwisselen van ervaringen met fokkers van hetzelfde ras.

*  Regelmatig vinden er publicaties plaats in het “Kleindiermagazine”.

*  Als u op zoek bent naar nieuw fokmateriaal kan de secretaris u hierin adviseren.

*  De speciaalclub adviseert de Standaardcommissie over eventueel aan te brengen wijzigingen in de

raseisen.

Op de jaarlijkse fokkersdag, die gehouden wordt op de laatste zaterdag van augustus, kunnen de leden vragen stellen aan de keurmeesters en oudere leden. Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld over het eigen ras. Na de keuring  volgt er een dierbespreking.Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen aan de keurmeesters aan de hand van deze dier bespreking, waarin van de rassen bepaalde aspecten worden belicht door de keurmeester. De fokkers/leden kunnen vragen stellen.