Nieuws

Laatste Nieuws

Evenals in 2019 houden we onze 2e clubshow ook in 2020 bij de Gelderlandshow.  Deze zal worden gehouden in Druten.                                     Het adres is: Metropole Druten, Meubellaan 1, 6651 KV in Druten.                 De show zal worden gehouden op 18, 19 en 20 december 2020.                  T.z.t. zal er een vraagprogramma komen. Wij roepen u nu alvast op om hiermee rekening te houden.

De Rastechnische dag voor de Russen op 11 april, bij de familie Haverkamp, zal i.v.m. de crisis geen doorgang kunnen vinden. We gaan voor volgend jaar kijken wat we kunnen doen.

Zoals u allen weet is er weer een Tekeningrassen show/dag in Tiel en wel op 15 februari 2020. U kunt nog inschrijven tot en met 31 januari. Voor een vraagprogramma kunt u zich wenden tot de secretaris Tonny Assinck.

In tegenstelling tot wat er in het laatste clubblad staat (december 2019) gaat de Rastechnische dag voor de Californians bij Piet Rolden niet door. Er wordt nog naar een alternatief gezocht voor wat betreft de locatie. De datum (11 april) blijft voorlopig wel staan.

Allemaal naar Assen voor de Noordshow van 2020. Komende zaterdag zal een deel van het bestuur aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen over diverse zaken. Ook bestaat de mogelijkheid om uw contributie te voldoen. Hier komt dan wel een Euro bovenop i.v.m. bank kosten.

Op 26 april is er weer een bestuursvergadering. Hier worden o.a. alle zaken met betrekking tot de komende fokkersdag besproken. Deze wordt gehouden op 31 augustus 2019 in Tiel.

De workshop voor de Russen op 27 april die bij Jan G. Derksen zou worden gehouden wordt gehouden bij:

Wim Krooshof te Wezep.

Op 20 december 2018 is de nieuwste uitgave van ons clubblad de deur uit gegaan. Deze zou dan kort na de kerstdagen bij u in de brievenbus moeten komen.

Op de komende Noordshow (2019) wordt er door NRC en WNC weer een clubshow georganiseerd.

Op 16 februari 2019 wordt de volgende Tekeningrassenshow georganiseerd. Binnenkort kunt u het vraagprogramma verwachten.

Op 7, 8 en 9 december 2018 kunt u de ONETO bezoeken. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. Meer informatie terft u aan de de site van ONETO. wwww.oneto.nl.